Wifi v mhd, wi-fi ve vozech mhd

Bezdrátové sítě jsou dnes samozřejmostí. Najdete je v restauracích, kavárnách, náměstích a dokonce i v městské hromadné dopravě. Při jízdě MHD si tak můžete krátit chvíli na internetu, vyřídit si emaily, přečíst si něco zajímavého nebo se podívat na videa.

Ohlasy na Wi-Fi v MHD jsou převážně pozitivní. Cestující by byli rádi, kdyby tato služba byla v blízké budoucnosti brána jako samozřejmost.

 

Mít Wi-Fi v MHD jde docílit dvěma způsoby. Protože bezdrátová síť není zadarmo, může dopravce zainvestovat a pořídit tak internet do svých vozů a nebo mít sponzorovanou Wi-Fi v MHD. Umístit router se dá tak do jakýchkoli měst a lokalit.

Mezi zajímavosti určitě patří nejrychlejší přenos dat jakého lze s pomocí Wi-Fi dosáhnout a to je 7GB/s.

 

Wi-Fi v MHD jako reklama

Po připojení cestujícího na Wi-Fi v MHD se mu zobrazí úvodní stránka s reklamou. Takováto reklama uživatele nijak neomezuje ani neobtěžuje. Mohou tuto nabídku využít nebo pokračovat dále v prohlížení internetu.

Do jakéhokoli vozu městské hromadné dopravy se umístí Wi-Fi router, zákazník reklamní kampaně si zvolí vzhled vstupní stránky a po připojení cestujícího se tato vstupní stránka zobrazí. Může nést nějaké reklamní sdělení, které cestujícího zaujme nebo ho pouze přeskočí a věnuje se dále surfování po internetu.

 

Výhody reklamní Wi-Fi v MHD:

-          měřitelnost kampaní

-          vysoký konverzní poměr

-          nízká cena za zásah

-          pozitivní PR

 

Reklamní Wi-Fi v MHD je dobré kombinovat s některým z reklamních formátů uvnitř či vně vozu. Mohou být použity letáčky, samolepky na sedadlech a na oknech, plakáty, City board, Mobilboard apod. Tímto způsobem mají cestující reklamu neustále na očích, ale přitom nevtíravou formou.