Studium jazyků v zahraničí

Studium jazyků v zahraničí je tou nejlepší volbou, jak se zdokonalit v cizím jazyce. Díky studiu v zahraničí získá člověk zkušenosti, pozná nové přátele, získá spoustu zážitků. Seznámí se s novou kulturou, jazykem, zvyky a bezpochyby s jiným výukovým systémem. Všechny tyto zkušenosti Vám přinesou do života nový rozměr.

 

Studium jazyků v zahraničí – rychlá a efektivní metoda

Studium jazyků v zahraničí je nejrychlejší a nejefektivnější metoda, jak si splnit přání mluvit plynule cizí řečí. Tím, že jste v okolí lidí mluvících jiným jazykem Vám „nezbude“ nic jiného, než mluvit jejich řečí. Při studiu v zahraničí trvá podstatně kratší dobu naučit se cizímu jazyku, než kdybyste docházeli na jazykové kurzy.

 

Pro studium v zahraničí je možné si zvolit jakoukoli zemi, studium většinou probíhá jako pobyt tříměsíční, půlroční nebo po dobu celého školního roku.

 

Jazyková škola London institute nabízí studium v zahraničí v těchto státech:

-          ve Velké Británii,

-          v Irsku,

-          v Austrálii,

-          na Novém Zélandu,

-          v Kanadě,

-          na Maltě,

-          na Kypru,

-          ve Španělsku,

-          ve Francii,

-          v Itálii,

-          v Německu.

 

Studium jazyků v zahraničí si mohou zvolit nejen studenti, ale i manažeři (specializované manažerské kurzy) a děti (dětské studijní pobyty).

 

Studium v zahraničí pro manažery umožňuje proniknout do anglické kultury společně s jazykovým kurzem nejvyšší kvality. Výuka probíhá ve velmi malých skupinách v kombinaci s individuální výukou.

 

Studium v zahraničí pro děti je určeno jako letní prázdninový kurz pro děti od 7 – 19 let. Dětem je zajištěn 24 hodinový dohled. Výuka je spojena s různými výlety, poznáváním nových míst, se sportovním a kulturním programem.