PSYCHODIAGNOSTIKA, ASSESSMENT CENTRUM

Psychodiagnostika je psychologická disciplína, která zjišťuje a měří duševní vlastnosti a stavy, popř. jiné osobnostní jevy. Cílem psychodiagnostiky je zjistit psychický stav člověka, zároveň umožňuje srovnávání jedinců mezi sebou. Diagnostikovat a zhodnotit se dá jak jednotlivec, tak například skupina lidí. Výsledky psychodiagnostiky jsou podporou prevence selhání kandidáta na pracovišti. Odhalí skrytý potenciál, realistický pohled na své pracovní schopnosti a případně vede k určení rizik vůči konkrétní pracovní pozici.

V poslední době se hojně využívá pracovní psychodiagnostika, která umožňuje ten správný výběr zaměstnanců pro Vaši firmu.

 

Co je to online psychodiagnostika?

Pomocí online psychodiagnostiky se dá rychle a snadně získat potřebné množství dat pomocí dotazníků, které jsou ihned vyhodnoceny. Toto Vám bezpochyby usnadní práci než při klasickém vyplňování dotazníků a jejich následném vyhodnocování.

 

Co je to assessment centrum?

Assessment centrum je jednou z nejefektivnějších moderních metod výběru uchazečů, znamená hodnocení a měření výkonu v rámci výběrového řízení.

Cílem assessmentu je vybrat toho nejvhodnějšího kandidáta na danou pracovní pozici, zjištění osobnostních vlastností kandidáta a také zjištění komunikativnosti, schopnosti týmové práce, manažerských schopností apod.

Assessment se používá u středně velkých a větších společností. Personalisté buď assessment sami organizují nebo tuto činnost přenechají na firmách, které se tímto zabývají.

 

Výhody assessment centra

-          objektivní metoda – žádná protekce ani subjektivní pohled hodnotitelů

-          rychlost testování schopností a dovedností kandidátů

-          šetření času při vyhodnocování dotazníků

-          žádné náklady na administraci (tužka, papír)

-          ukáže odolnost vůči stresu, týmovou spolupráci atd.

-          zpětná vazba pro kandidáta